Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners

Advocaten
Basyn-Mitchaux & Partners

Over Ons

Advocatenkantoor BASYN-MITCHAUX & Partners is sedert 2017 de doorstart van het kantoor van José DEVOS.

Het multidisciplinair advocatenkantoor te Heverlee-Leuven wordt gerund door advocaten Filip BASYN en Tom MITCHAUX.

Of het nu privé- of zakelijke belangen betreft, met ons kantoor staat u er nooit alleen voor. Advocaten BASYN en MITCHAUX behartigen met volle inzet uw zaak.

Onze Diensten

Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening

Advocatenkantoor BASYN-MITCHAUX & Partners legt de klemtoon op kwaliteitsvol juridisch advies.

Onze advocaten onderzoeken op een objectieve manier alle feiten ten gronde. Ze doen beroep op hun uitstekende juridische kennis, inzicht en ervaring om elk dossier sterk te onderbouwen.

De allesomvattende dienstverlening wordt steeds gebaseerd op de pijlers van kennis, deontologie en loyaliteit waarbij de belangen van de cliënt centraal staan.

Transparante en duidelijke communicatie

We streven steeds naar een transparante communicatie zodat we elke cliënt als juridisch raadgever en begeleider optimaal kunnen bijstaan.


Advocatenkantoor BASYN-MITCHAUX & Partners zorgt ervoor dat de cliënten op elk moment perfect op de hoogte zijn van de stand van zaken in hun dossier.


Dit gebeurt op een verstaanbare manier, zonder hoogdravende juridische termen en dus met een correcte en duidelijke dialoog.

Persoonlijke aanpak van elk dossier

Advocatenkantoor BASYN-MITCHAUX & Partners staat voor een persoonlijke aanpak van elk dossier. De vertrouwensband tussen cliënt en advocaat is hierbij van essentieel belang.

 

Domeinen

 

Burgerlijk recht of privaatrecht regelt de verhoudingen tussen personen. Laat u als particulier adviseren en begeleiden bij:

 •  huurrecht
 • verbintenissenrecht (opstellen contracten, moeilijkheden bij uitvoering van contracten, alle vormen van beëindiging van contracten etc.)
 •  burgerlijk aansprakelijkheidsrecht (letselschade, burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, regresvorderingen)
 • verzekeringsrecht (verkeersongevallen, bouwzaken, schadegevallen)
 •  onrechtmatige daad (iemand maakt een fout waardoor u schade lijdt)
 •  afhandeling burgerlijke belangen
 •  bijstand bij onderhandelingen en contracten
 •  …

 

Burgerlijk recht of privaatrecht regelt de verhoudingen tussen personen. Laat u als particulier adviseren en begeleiden bij:

 •  huurrecht
 • verbintenissenrecht (opstellen contracten, moeilijkheden bij uitvoering van contracten, alle vormen van beëindiging van contracten etc.)
 •  burgerlijk aansprakelijkheidsrecht (letselschade, burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid, regresvorderingen)
 • verzekeringsrecht (verkeersongevallen, bouwzaken, schadegevallen)
 •  onrechtmatige daad (iemand maakt een fout waardoor u schade lijdt)
 •  afhandeling burgerlijke belangen
 •  bijstand bij onderhandelingen en contracten
 •  …

Tarieven en Algemene voorwaarden

 

Tijdens de eerste consultatie worden onze tarieven transparant uiteengezet in functie van de complexiteit van het dossier.

In een aantal gevallen zal uw verzekering tussenkomen en het ereloon van de advocaat ten laste nemen. Denk daarbij aan de rechtsbijstand aanvullend op de autoverzekering in het verkeersrecht en de rechtsbijstand aanvullend op de familiale verzekering indien u het slachtoffer van een misdrijf bent.

Rekening erelonen: 

ING BE86 3630 6342 9350

 

Rekening derden: 

ING BE39 6300 9510 4519

 


Disclaimer & Privacybeleid


Disclaimer

Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners Bvba

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, Naamsesteenweg 228 te 3001 Heverlee.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.
Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.

U vindt hier de ‘algemene voorwaarden’ en ‘privacyverklaring’

Privacybeleid

Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door eventuele derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Hij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie.
U hebt het recht om de informatie die hij van u heeft ontvangen op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. Voor meer informatie over het privacybeleid:

foxlaw@advokatenkantoordevos.be

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Door deze website te bezoeken aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

ADVOCAAT-CLIËNT RELATIE

U kan Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners contacteren via de rubriek ‘Contact’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat dergelijke contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van zijn kantoor. Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van hun algemene voorwaarden.

Contacteer ons

Emailadres

foxlaw@advokatenkantoordevos.be​

Bellen

016 22 62 53
016 22 63 70

Hoofdkantoor

Naamsesteenweg 228
3001 Heverlee